Σελίδες

Τρίτη, 14 Νοεμβρίου 2017

Θέμα: Αδιέξοδο επιφέρει η εμμονή του Υπουργείου στην Υ.Α. για τα σχολικά γεύματα.


Στις 9/11 το Υπουργείο Παιδείας προχώρησε στην έκδοση εγκυκλίου «σε συνέχεια της Φ.14/ΦΜ/181027Δ1/25-10-2017 Υ.Α. (ΦΕΚ 3870 Β’ /3-11-2017), επαναλαμβάνοντας όσα προβλέπει η Υ.Α. σχετικά με τη διαδικασία παραλαβής των γευμάτων, δίχως καθόλου να προβληματιστεί με τα όσα τόνισε το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. με σχετικό έγγραφό του.
Εκτός από τα όσα έχουμε ήδη αναφέρει, επισημαίνουμε ότι σύμφωνα με τη νομική σύμβουλο της Δ.Ο.Ε. Μαρία – Μαγδαληνή Τσίπρα:
« Η Υ.Α. στερείται νομοθετικής εξουσιοδότησης. Δε βρίσκει κανένα έρεισμα στα άρθρα 4 και 55 του Ν. 1566/85, τα οποία επικαλείται. Επιπροσθέτως, η συγκρότηση επιτροπών παραλαβής από μη τεχνικούς υπαλλήλους, όπως είναι οι δάσκαλοι, και η ανάθεση σ’ αυτούς της πιστοποίησης της ποιότητας των γευμάτων χωρίς να έχουν τις τεχνικές γνώσεις που απαιτούνται, συνιστά παραβίαση του Ν. 4412/2016 περί δημοσίων συμβάσεων και ειδικότερα του άρθρου 136 όπου ρητώς ορίζεται ότι οι επιτροπές παραλαβής συγκροτούνται από τεχνικούς υπαλλήλους. Εξυπακούεται ότι αυτό αποτελεί καθήκον του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης το οποίο συνάπτει τις συμβάσεις παροχής των σχολικών γευμάτων και σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί αρμοδιότητα ή έργο των εκπαιδευτικών οι οποίοι ούτε τις τεχνικές γνώσεις διαθέτουν ούτε την δυνατότητα καθ’ οιονδήποτε τρόπο να ελέγξουν τον ανάδοχο. Σημειώνεται ότι οι διατάξεις του Ν. 4412/2016 αποτελούν διατάξεις ενσωμάτωσης κοινοτικής οδηγίας και ως εκ τούτου δεν μπορούν καθ’ οιονδήποτε τρόπο να υποσκελιστούν».
Με βάση τα παραπάνω απαντώνται και με νομική τεκμηρίωση τα ερωτήματα που θέτουν πολλοί σύλλογοι εκπαιδευτικών, εκφράζοντας την αγωνία των συναδέλφων.
Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. καλεί για μια ακόμη φορά  την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας να ανακαλέσει την Φ.14/ΦΜ/181027Δ1/25-10-2017 Υ.Α. (ΦΕΚ 3870 Β’ /3-11-2017),  την εγκύκλιο της 6ης/10/2017 καθώς και την εγκύκλιο της 9/11/2017.
  • Να καταστήσει σαφές ότι η παράδοση και ο έλεγχος των γευμάτων αποτελούν ευθύνη του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης τι οποίο συνάπτει τις συμβάσεις παροχής των σχολικών γευμάτων και σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί αρμοδιότητα ή έργο των εκπαιδευτικών.
  • Να περιλάβει στις επιλογές και δηλώσεις των γονέων και την εκδοχή οι μαθητές-τριες να παίρνουν το φαγητό σπίτι τους κατά την αποχώρησή τους από το σχολείο ώστε να γευματίσουν στο σπίτι τους.
  • Να φροντίσει για την ουσιαστική οικονομική ενίσχυση των σχολείων για την κάλυψη των στοιχειωδών αναγκών τους.

Μέχρι να γίνει αυτό, με βάση όλα τα παραπάνω καθώς και με το α.π. 301/8-11-2017 έγγραφό μας, οι σύλλογοι διδασκόντων και οι διευθυντές των σχολείων, έχουν την συνδικαλιστική και νομική κάλυψη της Δ.Ο.Ε. ώστε να μην συγκροτήσουν τις Επιτροπές Παραλαβής, αφού τα όσα καλούνται να αναλάβουν ως έργο αφενός δεν ανήκουν στα καθήκοντα των εκπαιδευτικών αφετέρου η ανάληψη τέτοιων ευθυνών (για τις οποίες δεν έχουν την τεχνική κατάρτιση) τους εκθέτει ακόμη και σε κινδύνους ποινικής φύσεως εάν παρουσιαστούν προβλήματα στην υγεία των μαθητών.
Η Δ.Ο.Ε. προτίθεται να κινηθεί και με ένδικα μέσα (υπόμνημα στον εισαγγελέα και μήνυση κατά παντός υπευθύνου) με στόχο την διασφάλιση της υγείας των μαθητών.Σε σχέση με τη διαδικασία υλοποίησης του προγράμματος (εφόσον λυθεί το ζήτημα της παραλαβής) ισχύουν τα όσα από το α.π. 221/9-10-2017 έγγραφό μας έχουμε τονίσει. Άλλωστε ακόμη και η τελευταία εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας έμμεσα αποδέχεται όλα τα προβλήματα που έχουμε αναδείξει στη διαδικασία, αναφέροντας ότι  «Οι Σύλλογοι Διδασκόντων όλων των σχολικών μονάδων που συμμετέχουν στο ανωτέρω Πρόγραμμα, σε ειδική συνεδρίασή τους, κατά την έναρξη του Προγράμματος, θα αποφασίσουν … τις ειδικότερες λεπτομέρειες που αφορούν στην οργάνωση και υλοποίηση της όλης διαδικασίας και γενικότερα τη ρύθμιση όλων των προβλημάτων που ανακύπτουν κατά τη διάρκεια της εφαρμογής του προγράμματος, λαμβάνοντας υπόψη τυχόν ιδιαιτερότητες της σχολικής μονάδας. Όσον αφορά τα ολιγοθέσια σχολεία και ειδικότερα τα 1/θέσια, 2/θέσια και 3/θέσια και λόγω των ιδιαιτεροτήτων τους, θα πρέπει να δίνεται στο σχολείο, με σχετική πράξη του Συλλόγου Διδασκόντων, η δυνατότητα επιλογής του χρόνου εφαρμογής του Προγράμματος Σίτισης κατά τη διάρκεια της ημέρας».
            Το Υπουργείο γνωρίζει τη σειρά προβλημάτων που έχουμε αναδείξει σε σχέση με τους χώρους, τον καθαρισμό των αιθουσών και τις συνθήκες υγιεινής, της έλλειψης εξειδικευμένου προσωπικού κλπ.
Γνωρίζει, επίσης, πολύ καλά ότι εφαρμόζει διαφορετικά μέτρα και σταθμά σε σχέση με την αντιμετώπιση του έργου της επίβλεψης της σίτισης των μαθητών (ένταξη στην παιδαγωγική διαδικασία και διδακτική ώρα στο Π.Δ. 79 από τη μία και τίποτα απολύτως στο πρόγραμμα σχολικά γεύματα). Ποια είναι, άραγε, η σκοπιμότητα αυτής της στάσης; γιατί για συνέπεια δεν γίνεται λόγος.
Η κυβέρνηση οφείλει να δώσει άμεση λύση στα υπαρκτά προβλήματα, να μην αντιμετωπίζει ένα τεράστιο κοινωνικό πρόβλημα ως αφορμή επίδειξης κοινωνικής ευαισθησίας σε επικοινωνιακό επίπεδο ενώ ταυτόχρονα τορπιλίζει με την ανευθυνότητά της το όλο εγχείρημα. Οφείλει να γνωρίζει ότι το ζήτημα του υποσιτισμού των μαθητών δε λύνεται με αποσπασματικά και κακοσχεδιασμένα μέτρα αλλά με την άρση των πολιτικών της εξαθλίωσης των εργαζομένων που έχουν επιβάλει οι μνημονιακές πολιτικές που εφαρμόζονται στη χώρα μας.

Πατήστε ΕΔΩ για να το κατεβάστε σε PDF.


Πέμπτη, 9 Νοεμβρίου 2017

Θέμα: Σχετικά με την νέα υπουργική απόφαση για την υλοποίηση του προγράμματος σίτισης «σχολικά γεύματα»

                Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. επανέρχεται στο ζήτημα της σίτισης των μαθητών μέσω  της υλοποίησης του προγράμματος «σχολικά γεύματα» , έπειτα από την τελευταία ανακοίνωσή του στις 9 Οκτωβρίου 2017, με την οποία είχε εκθέσει τα πολύ σοβαρά ζητήματα που δημιουργεί ο ανορθόδοξος τρόπος με τον οποίο το Υπουργείο Παιδείας υλοποιεί το πρόγραμμα.
            Είναι αναμφισβήτητο ότι σε εποχές βαθιάς οικονομικής κρίσης, όπως αυτή που ζούμε, έχει πολύ μεγάλη σημασία η ουσιαστική αντιμετώπιση των φαινομένων  υποσιτισμού μαθητών, ως αποτέλεσμα των ασκούμενων πολιτικών των περικοπών και της λιτότητας της σημερινής, αλλά και όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων.
          Όπως έχουμε επανειλημμένα τονίσει, η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας, οι Σύλλογοι Εκπαιδευτικών Π.Ε. και οι σύλλογοι διδασκόντων των σχολικών μονάδων σε όλη την Ελλάδα, είναι εκείνοι που σε όλα αυτά τα χρόνια της εφαρμογής των μνημονίων που η οικονομική κρίση εξαθλιώνει την κοινωνία και πρώτα τα πιο ευαίσθητα μέλη της, τα παιδιά, έχουν αναδείξει το ζωτικής σημασίας θέμα του υποσιτισμού των μαθητών, έχουν διατυπώσει συγκεκριμένες διεκδικήσεις για τη σίτιση και την κοινωνική στήριξη των μαθητών και των οικογενειών τους και έχουν αναλάβει σημαντικές πρωτοβουλίες για την, κατά το δυνατό, αντιμετώπιση του φαινομένου.


Τετάρτη, 8 Νοεμβρίου 2017

Η ETUCE στηρίζει τη Δ.Ο.Ε. στον αγώνα για δίχρονη, δημόσια, δωρεάν, υποχρεωτική προσχολική εκπαίδευση για όλους


Προς τη Δ.Ο.Ε., μέλος της ETUCE στην Ελλάδα


Θέμα: Η ETUCE στηρίζει τη Δ.Ο.Ε. στον αγώνα για δίχρονη, δημόσια, δωρεάν, υποχρεωτική προσχολική εκπαίδευση για όλους

Αγαπητοί συνάδελφοι

                Η ETUCE εκπροσωπεί 132 εκπαιδευτικά σωματεία και 11 εκατομμύρια εκπαιδευτικούς και εκπαιδευτικό προσωπικό σε 50 χώρες της Ευρώπης. Η ETUCE είναι ένας κοινωνικός εταίρος στον τομέα της εκπαίδευσης σε επίπεδο Ε.Ε. και μια Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Συνδικάτων στο πλαίσιο της ETUC, της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Συνδικάτων. Η ETUCE είναι το Ευρωπαϊκό κομμάτι της Εκπαιδευτικής Διεθνούς, της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας Εκπαιδευτικών Σωματείων.
                Με την παρούσα επιστολή, η ETUCE επαναβεβαιώνει την αλληλεγγύη και την υποστήριξή της σε εσάς, που ζητάτε την εφαρμογή της διετούς δημόσιας, δωρεάν και υποχρεωτικής προσχολικής εκπαίδευσης και την εγγραφή όλων των παιδιών ηλικίας 4 έως 5 ετών στα δημόσια νηπιαγωγεία στην Ελλάδα.
                    Η ETUCE εκτιμά τις προσπάθειές σας που οδήγησαν στην απόφαση της ελληνικής 
κυβέρνησης το 2006 να ανταποκριθεί στα αιτήματά σας και να θεσπίσει τη μονοετή 
υποχρεωτική φοίτηση στα νηπιαγωγεία για παιδιά ηλικίας από 5 ετών.
                    Ωστόσο, με μεγάλη ανησυχία σημειώνουμε ότι χιλιάδες παιδιά ηλικίας από 2 έως 3,5
 ετών αποκλείονται από τη δημόσια προσχολική αγωγή και φροντίδα. Η ETUCE ανησυχεί
 ιδιαιτέρως για το γεγονός ότι μέσα στο 2017 περίπου 8.000 παιδιά αυτής της ηλικιακής 
κατηγορίας βρίσκονται εκτός παιδικών σταθμών και νηπιαγωγείων.
                    Η ETUCE υπενθυμίζει ότι το στρατηγικό πλαίσιο ΕΤ2020, το οποίο έχει εγκριθεί από 
όλα τα κράτη μέλη της Ε.Ε., απαιτεί τουλάχιστον το 95% των παιδιών μεταξύ της ηλικίας των 
τεσσάρων και της ηλικίας έναρξης της υποχρεωτικής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης να 
συμμετέχουν στην προσχολική αγωγή.
                    Η ETUCE υπογραμμίζει ότι [...] "Η εκπαίδευση είναι ανθρώπινο δικαίωμα και δημόσιο 
αγαθό το οποίο πρέπει να χρηματοδοτείται από το δημόσιο και να είναι προσβάσιμο σε όλους.
 Η ETUCE τάσσεται υπέρ ενός προγράμματος σπουδών ή πλαισίου Προσχολικής Αγωγής που 
είναι ολιστικό και έχει σχεδιαστεί για να ανταποκρίνεται στις εκπαιδευτικές, αναπτυξιακές, 
διατροφικές, υγειονομικές και ατομικές ανάγκες των παιδιών. Ένα τέτοιο πρόγραμμα σπουδών
 θα πρέπει να είναι ευέλικτο και να θέτει το παιδί στο κέντρο της μαθησιακής και αναπτυξιακής
 διαδικασίας, αποτιμώντας κάθε είδους δραστηριότητας που συμβάλλει στη σωματική, 
ψυχοκινητική, γνωστική, κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη "[...].

Τρίτη, 7 Νοεμβρίου 2017

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ 2017-2018

Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2017-18
Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων στο πλαίσιο της διαδικασίας διενέργειας των μεταθέσεων κατά το σχολικό έτος 2017-2018, κ α λ ε ί τους εκπαιδευτικούς Α/θμιας Εκπαίδευσης να υποβάλουν αιτήσεις μετάθεσης με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τις ακόλουθες κατηγορίες μεταθέσεων: α) γενικές από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης, β) σε ΣΜΕΑΕ και ΚΕΔΔΥ, γ) στα Πειραματικά Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, δ) στα Μειονοτικά Σχολεία και ε) αμοιβαίες από περιοχή σε περιοχή.
Δείτε περισσότερα στο παρακάτω σύνδεσμο:


Διαβάστε περισσότερα: http://www.alfavita.gr/arthron/ekpaideysi/ypoyrgeio-paideias/deite-edo-tis-egkyklioys-metatheseon-ekpaideytikon-se-pe-kai#ixzz4xkncdeJC
Follow us: @alfavita on Twitter | alfavita.gr on Facebook

Τετάρτη, 1 Νοεμβρίου 2017

Σύλλογος Διδασκόντων: Προβληματισμοί για τη σύνταξη ενός και μοναδικού πρακτικού για κατανομή μαθητών στις άλλες τάξεις, σε περίπτωση απουσίας εκπαιδευτικού

Fresh-Education

......μέσα στην εκπαίδευση με το Fresh-Education
https://fresh-education.blogspot.gr/2017/10/blog-post_550.html

Ιδιαίτερα προβληματισμένοι είναι  πολλοί Σύλλογοι Διδασκόντων  Δημοτικών Σχολείων για το εάν θα πρέπει να συντάξουν ένα πρακτικό με μόνιμη ισχύ για όλο το σχολικό έτος, το οποίο θα προβλέπει την κατανομή των μαθητών εκπαιδευτικού που απουσιάζει, στις άλλες τάξεις του σχολείου.
Με το  νέο ΠΔ 79/2017  δίνεται  η δυνατότητα    στον Σ.Δ να αποφασίζει  για τον τρόπο κάλυψης έκτακτης απουσίας εκπαιδευτικού  σε συνεδρίασή του στην αρχή του σχολικού έτους.Η απόφαση καταγράφεται σε πρακτικό και μπορεί και να τροποποιείται κατά περίπτωση με άλλη συνεδρίαση και πρακτικό."Μπορεί  όμως ένας  Σ.Δ να συντάξει μόνιμα ένα πρακτικό που να προβλέπει την κατανομή των μαθητών, του εκπαιδευτικού που απουσιάζει, στις άλλες τάξεις έτσι ώστε να μην καταστρατηγείται το διδακτικό ωράριο των εκπαιδευτικών; Ήδη το fresh-education πριν λίγες ημέρες έχει επισημάνει ( διαβάστε εδώ) τους λόγους που  η "απασχόληση μαθητών' πρέπει να μετράει, όχι ως απλή διδακτική ώρα, αλλά ως διπλή με αναφορά σχετικής γνωμοδότησης που αναδεικνύει την αντιφατικότητα του θεσμικού πλαισίου.

Λίγες ημέρες μετά το ΠΔ 79 που οι ίδιοι δημιούργησαν, άρχισαν το ξήλωμά του, προσπαθώντας να βγάλουν "από τη μύγα ξύγκι"!!


1 Νοεμβρίου 2017

           
                Ο εμπαιγμός των εκπαιδευτικών από το υπουργείο Παιδείας και την κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, δεν έχει τελειωμό. Ελάχιστες ημέρες μετά τη ρύθμιση του ΠΔ 79 για τον υπολογισμό της ώρας σίτισης στους υπεύθυνους ολοήμερου καθώς και στους εκπαιδευτικούς που αναλαμβάνουν την επίβλεψη της διαδικασίας σίτισης των μαθητών και διδάσκουν την επόμενη 2η ώρα του Ολοήμερου Προγράμματος, την οποία μνημονεύσαμε ως θετική, το υπουργείο Παιδείας με εγκύκλιό του (184795/Δ1/30-10-2017), άρχισε ήδη το ξήλωμά της, αποδεικνύοντας πως εκτός από πρόχειροι είναι και απίστευτα "ψιλικατζήδες"...
                Ενώ λοιπόν το ΠΔ 79/2017, άρθρο 11Α, παρ. 16 ανέφερε:
"... ιβ) Η ώρα της σίτισης-χαλάρωσης εντάσσεται στην παιδαγωγική διαδικασία και θεωρείται ως διδακτική ώρα για τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι ορίζονται με σχετική πράξη του Συλλόγου Διδασκόντων ως υπεύθυνοι Ολοήμερου Προγράμματος τη συγκεκριμένη ημέρα καθώς και για τους εκπαιδευτικούς που αναλαμβάνουν την επίβλεψη της διαδικασίας σίτισης των μαθητών και διδάσκουν την επόμενη 2η ώρα του Ολοήμερου Προγράμματος",
                η εγκύκλιος του υπουργείου184795/Δ1/30-10-2017, επισημαίνει:
"... 3. Αναφορικά με την ώρα της σίτισης – χαλάρωσης ισχύει η περ. ιβ) της παρ. 16 του άρθρου 11Α του ΠΔ 79/2017 (ΦΕΚ 109Β). Σε κάθε περίπτωση, η ώρα της σίτισης-χαλάρωσης θεωρείται ως διδακτική ώρα για τον υπεύθυνο του Ολοήμερου Προγράμματος, ο οποίος υποχρεωτικά παρευρίσκεται και εποπτεύει τη διαδικασία. Επισημαίνεται ότι ο αριθμός των εκπαιδευτικών, συμπεριλαμβανομένου και του υπεύθυνου του Ολοήμερου Προγράμματος, για τους οποίους η ώρα της σίτισης-χαλάρωσης θεωρείται διδακτική δεν υπερβαίνει τον αριθμό των λειτουργούντων τμημάτων της 2ης διδακτικής ώρας του Ολοήμερου Προγράμματος."
            Με λίγα λόγια, αν το Ολοήμερο ενός σχολείου ολοκληρώσει την 2η διδακτική, δηλαδή την τρίτη ώρα του Ολοήμερου (3-4 μμ), με λιγότερα τμήματα, λόγω αποχώρησης κάποιων μαθητών, η ώρα σίτισης, παρά το ότι ρητά αναφέρεται στο ΠΔ 79, δεν θα υπολογίζεται σε όσους έκαναν την δεύτερη ώρα αλλά σε ίσο αριθμό με τα λειτουργούντα τμήματα την τελευταία ώρα!!
                 Έτσι λοιπόν θα παρατηρείται το φαινόμενο ενώ δύο εκπαιδευτικοί έκαναν το ίδιο ακριβώς έργο (την επίβλεψη στην ώρα σίτισης)  ο ένας από αυτούς να χρεώνεται την ώρα και ο άλλος όχι! Με ποια διαδικασία αλήθεια θα αποφασιστεί ποιος θα είναι ο "τυχερός" και ποιος ο "άτυχος";
                Με αυτό τον "φτηνό" τρόπο, οι κυβερνητικοί φωστήρες λίγες ημέρες μετά την αρχική τους απόφαση, άρχισαν τις αλλαγές και μάλιστα με παράνομο τρόπο, αφού η εγκύκλιος δεν μπορεί να έχει μεγαλύτερη ισχύ από το Προεδρικό διάταγμα, καθώς δεν το ερμηνεύει αλλά το αλλάζει!
                Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ εκπαιδευτικών ΠΕ, καταγγέλλει τη συγκεκριμένη μεθόδευση και απαιτεί να τηρηθεί η νομιμότητα, δηλαδή όσα προβλέπονται στο ΠΔ 79. Η ώρα σίτισης πρέπει να χρεώνεται σε όσους εκπαιδευτικούς την κάνουν πραγματικά.

Δημοκρατική Συνεργασία

Εκπαιδευτικών Π.Ε.

Πέμπτη, 26 Οκτωβρίου 2017

Νέο δίκτυο δομών υποστήριξης του εκπαιδευτικού έργου: Πολιτική συνενώσεων και συγκεντρωτισμού


26 Οκτωβρίου 2017

                Με μια "πανηγυρική" εκδήλωση - ημερίδα, παρουσίασε το Υπουργείο Παιδείας την πρότασή του για το Νέο Δίκτυο Δομών Υποστήριξης του εκπαιδευτικού έργου και αφού είχε στείλει την πρόταση μόλις μία ημέρα πριν, στις εκπαιδευτικές Ομοσπονδίες, προκειμένου να την επεξεργαστούν(!!) και να τοποθετηθούν επί του σχεδίου της κυβέρνησης. Στην εκδήλωση δεν δόθηκε καμία ερμηνεία για τις ασάφειες και τις γενικότητες του κειμένου και ουσιαστικά παρουσιάστηκαν μόνο όσα αναφέρονται στο κείμενο.
                Ανεξάρτητα όμως από την στάση της ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας και του κ. Γαβρόγλου, η πρόταση που κατατέθηκε επί της ουσίας είναι πρόχειρη, προβληματική και υπονομεύει  τη λειτουργία της δημόσιας εκπαίδευσης. Διαπνέεται από μία λογική συγχωνεύσεων και  συγκεντρωτισμού και φαίνεται ότι έρχεται για να χωρέσει στο "μνημονιακό κοστούμι" που έχει ράψει η κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ για την εκπαίδευση.
                Μία πρόταση, που δεν τηρεί ούτε τα προσχήματα, δεν υπογράφεται από καμία επιστημονική ομάδα, δεν τεκμηριώνεται με παράθεση βιβλιογραφίας, δεν αναφέρεται σε καλές πρακτικές που τυχόν έχουν προκύψει από την εφαρμογή της σε κάποιο περιβάλλον. Είναι προφανές πως κάποιοι "ξερόλες" παρατρεχάμενοι, αποφάσισαν να ολοκληρώσουν το έργο, ερήμην της Πανεπιστημιακής αλλά και της εκπαιδευτικής κοινότητας, λες και η εκπαίδευση αφορά μόνο τους ίδιους και τις ιδεοληψίες τους.
                "Ανακαλύπτουν" την αποκέντρωση και την  αυτονομία της σχολικής μονάδας, με καθυστέρηση πολλών χρόνων και ξανά λανθασμένα και αφού παλαιότερα στα "ξέγνοιαστα" χρόνια της "ανέμελης" αντιπολίτευσης στα πλαίσια της επαναστατημένης τους αριστεροσύνης, προσπαθούσαν να ερμηνεύσουν τους όρους, διαστρεβλώνοντάς τους, κακοποιώντας και στοχοποιώντας τους.
                Μιλούν στο σχέδιο κειμένου για αποκέντρωση και στην ουσία κάνουν το αντίθετο. Με  τη δημιουργία και λειτουργία των  ΠΕ.ΚΕ.Σ. δίπλα στην Περιφέρεια της Εκπαίδευσης  και την κατάργηση του θεσμού των Σχολικών Συμβούλων που λειτουργούσαν ανά Διεύθυνση Εκπαίδευσης, υποβαθμίζουν τον αποκεντρωτικό και υποστηρικτικό ρόλο που θα μπορούσε να έχει προς τις σχολικές μονάδες οποιαδήποτε δομή.              Η παιδαγωγική καθοδήγηση εξ αποστάσεως, δεν μπορεί να λύσει ζητήματα ενώ η επιμόρφωση  που ουσιαστικά δεν μπορούμε  να αντιληφθούμε την κατεύθυνση της, παραμένει σύνθημα και ευχή.
                Μιλούν στο σχέδιο κειμένου για αυτονομία και στην ουσία κάνουν το αντίθετο. Αναθέτουν ένα σημαντικό κομμάτι των δομών σε μια περιφερειακή διοίκηση που ο ρόλος της έως τώρα, δεν μας αφήνει περιθώρια να ελπίζουμε ότι και η νέα δομή θα έχει άλλο προσανατολισμό πέρα από την προώθηση  του σχεδιασμού της κυβερνητικής εκπαιδευτικής πολιτικής, όπως στενά θέλουν να προωθούν οι εκάστοτε υπουργοί παιδείας, σε μια περιφερειακή διεύθυνση εκπαίδευσης που ουσιαστικά δεν  απαντά στις πραγματικές ανάγκες και σε αρκετές περιπτώσεις λειτουργεί και ως τροχοπέδη.
                Υλοποιούν σκληρή πολιτική συγχωνεύσεων - συνενώσεων δομών, χωρίς ουσιαστική επεξεργασία, απλά και μόνο για να εξοικονομηθεί προσωπικό. Τα ΚΕ.ΣΥ  ουσιαστικά  καταργούν και συγχωνεύουν  τα ΚΕΔΔΥ, τα ΚΕΠΛΗΝΕΤ, τα ΚΕΣΥΠ, τους Σταθμούς Συμβουλευτικής Νέων και με τη σύνθεση που αποκτούν από τα πρώην στελέχη αυτών των φορέων καθώς και την «επιλογή» με οργανική θέση ή  με απόσπαση εκπαιδευτικών με μόλις πενταετή θητεία, αποκτούν μια  «χύμα» λειτουργία. Θα έχει πραγματικό ενδιαφέρον να μας τεκμηριώσουν τη συνύπαρξη  των διαγνωστικών διαδικασιών Ειδικής Αγωγής και της Πληροφορικής υποστήριξης των εργαστηρίων των Η/Υ σε αυτή τη δομή. Πώς ταιριάζουν μεταξύ τους;
                Ξαναβαπτίζουν  τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης  σε  ΚΕΑ "χώνοντας" εκεί τους υπεύθυνους των  άλλων καινοτόμων δράσεων με μοναδικό σκοπό την εξοικονόμηση θέσεων εργασίας.
                Μας ανησυχεί ιδιαίτερα η "πρόβα" συνενώσεων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  με το πρόσχημα των κοινών υποστηρικτικών δομών, όπως και η συμμετοχή στον Προγραμματισμό και Απολογισμό των σχολικών μονάδων, που πραγματοποιεί ο Σύλλογος Διδασκόντων, μελών ΔΕΠ, κοινωνικών και πολιτιστικών φορέων(!!). Η συμμετοχή των γονέων μέσα από τα συλλογικά τους όργανα είναι προϋπόθεση ολοκληρωμένης λειτουργίας στην εκπαίδευση, αποκτά όμως διαφορετική διάσταση όταν λαμβάνουν μέρος στην αυτοαξιολόγηση και στις προτάσεις παιδαγωγικού σχεδιασμού  και δράσεων των εκπαιδευτικών και της σχολικής μονάδας.
                Συνενώσεις, συγκεντρωτισμός, γραφειοκρατία και «περίεργοι συνεταίροι» αποτελούν την πολιτική  για τις Νέες Δομές, που θα φέρει ανασφάλεια, αναποτελεσματικότητα και υποβάθμιση της Δημόσιας Εκπαίδευσης. Με αυτή την πολιτική δεν μπορεί να δημιουργηθεί ισχυρή δημόσια εκπαίδευση που να λειτουργεί προς όφελος των μαθητών και της ελληνικής κοινωνίας.
               

Δημοκρατική Συνεργασία

Εκπαιδευτικών Π.Ε.

Κυριακή, 22 Οκτωβρίου 2017

Ο μύθος του μικρού ψαριού που είχε μέσα του θυμό

Δημοσιεύτηκε: Σάββατο, 21 Οκτώβριος, 2017 -α
Τόσο θυμό, που θα μπορούσε να καταπιεί ολόκληρη τη θάλασσα

Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένα ψαράκι που το έλεγαν Μάτεο.

Προστασία των παιδιών, βάση του νέου κανονισμού για τα προσωπικά δεδομένα


Τα αποτελέσματα της συνεδρίασης του Συμβουλευτικού Οργάνου του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου του ΙΤΕ

Δημοσίευση: 20/10/2017
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS
Η προστασία των παιδιών, βάση του νέου κανονισμού για τα προσωπικά δεδομένα που θα τεθεί σε εφαρμογή στις 25 Μαΐου 2018, βρέθηκε στο επίκεντρο της 2ης συνάντησης του συμβουλευτικού οργάνου του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου του ΙΤΕ που πραγματοποιήθηκε την περασμένη Πέμπτη (18/10/2017) σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας με τη συμμετοχή εκπροσώπων της πολιτείας, της βιομηχανίας του Ίντερνετ, της ακαδημαϊκής κοινότητας και  οργανώσεων προστασίας του παιδιού.
Σύμφωνα με το άρθρο 8.1 του νέου κανονισμού η διάθεση ψηφιακών υπηρεσιών σε παιδιά κάτω των 18 ετών θα επιτρέπεται  μόνο αν το παιδί είναι τουλάχιστον 16 ετών ενώ για  παιδιά ηλικίας από 13-16 ετών θα απαιτείται η συναίνεση του γονέα ή κηδεμόνα. Ο νέος κοινός ευρωπαϊκός νόμος δίνει το περιθώριο σε κάθε χώρα-μέλος να νομοθετήσει για ελεύθερη πρόσβαση στο διαδίκτυο παιδιών μικρότερης ηλικίας με κατώτατο επιτρεπόμενο όριο τα 13 έτη. Ήδη κάποιες από τις χώρες-μέλη έχουν πάρει τις οριστικές αποφάσεις για το θέμα και πολύ σύντομα θα ξεκαθαρίσει το τοπίο και στη χώρα μας αφού ληφθούν υπόψη οι εισηγήσεις όλων των εμπλεκόμενων φορέων και αρχών.